kopeejais nordplus

 

 

Skolotāji no Lietuvas un Latvijas apguva inovatīvas mācību metodes

Nordplus programmas projekta ietvaros veiksmīgi noslēgusies pieredzes apmaiņas darba vizīte, kuras laikā 16 skolotāji no Lietuvas un Latvijas apguva inovatīvas mācību metodes profesionālajā izglītībā.

1   2   3

 

 

 

 

Viens no izaicinājumiem profesionālās izglītības sistēmā ir ieviest inovācijas – citas mācību metodes, darba formas, mainīt mācību vidi, lai sagatavotu audzēkņus dzīvei un darbam sabiedrībā, kurā pastāvīgi notiek pārmaiņas. Šie nosacījumi skolotājam kā personībai liek būt radošam – kompetentam, spējīgam elastīgi domāt un motivētam.

Kā atzina Viļņas Dzelzceļa transporta un komercpakalpojumu tehniskās skolas direktors Jeronimas Mikiparavičius, Daugavpils tehnikumā nodrošināta inovatīvo mācību metožu pielietojamība un efektivitāte. Tikšanas laikā metodiķe Jeļena Dideviča klātesošos iepazīstināja ar skolā plašāk pielietotajām inovatīvajām mācību metodēm. Skolotāji Jevgeņijs Kružkovs, Dmitrijs Zubovičs un Oksana Zuboviča prezentēja informāciju un komunikāciju tehnoloģiju izmantošanu svešvalodu apguvē, sporta nodarbībās un citos mācību priekšmetos. Patīkami atzīmēt, ka mūsu skolas skolotāji ir apguvuši un plaši pielieto savā darbā inovatīvas mācību metodes un tehnoloģijas. Skolotājiem tā bija iespēja pilnveidot savu profesionalitāti, analizējot savu darbu kopā ar kolēģiem starptautiskā vidē.

8   9   7

 

 

 

 

Kultūras programmas ietvaros viesi iepazinās ar ievērojamāko kultūrvēsturisko pieminekli pilsētā- Daugavpils cietoksni, apmeklēja Marka Rotko mākslas centru, Daugavpils Māla mākslas centru un Krievu namu.

10   11   12

 

 

 

 

Viesiem bija iespēja iepazīties arī ar Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes darbu un apmeklēt Daugavpils universitātes Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju korpusu, kurā izvietotas jaunas mācību telpas ar vismodernākajām iekārtām un tehnoloģijām.

13   14   15

 

 

 

 

Laikā no 11. līdz 15.maijam mobilitātes ietvaros Daugavpils tehnikuma 8 skolotāji apmeklēs Viļņas Dzelzceļa transporta un komercpakalpojumu tehnisko skolu. Skolotājiem būs iespēja iegūt jaunu pieredzi un iepazīties ar labas prakses piemēriem izglītības programmu īstenošanā Lietuvas skolās, kā arī piedalīties starptautiskā konferencē, apmainoties ar inovatīvu pieredzi, ģenerējot jaunas projektu idejas kopīgai sadarbībai nākotnē un stiprinot starpvalstu sadarbību.


TV sižets par projektu:

Daugavpils tehnikums sadarbojas ar skolotājiem no Viļņas (Latgales Reģionālā televīzija, 10.03.2015)


Citas publikācijas:

Viļņas dzelzceļa tehniskās skolas pārstāvji apmeklē Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldi (Daugavpils pilsētas dome, 05.03.2015)

Viļņas dzelzceļa tehniskās skolas pārstāvji apmeklē Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldi (Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde, 05.03.2012)

Informāciju sagatavoja: Projektu nodaļa