Polijas un Čehijas Comenius projekta dalībnieku vizīte Daugavpils Profesionālajā vidusskolā

No 16.09 līdz 20.09.2014. notika kārtējā Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas daudzpusējās partnerības projekta „Kultūras un dzīves vērtības multikulturālās skolās” tikšanās Latvijā, Daugavpilī. Šoreiz viesi – 42 skolotāji un skolēni no 3 dalībvalstīm – tikās Daugavpils Profesionālajā vidusskolā.

 1   2   3

 

 

 

 

 

Mūsu skolas un Daugavpils 3. vidusskolas projekta komandas noorganizēja un realizēja tikšanos ar projekta partnerskolas – Kromerižas pilsētas ģimnāzijas un Polijas Bidgoščas pilsētas R.Šūmaņa ģimnāzijas, dalībniekiem: skolotāju un skolēnu darba grupu.

4   5   6

 

 

 

 

 

Tikšanās programma bija veidota atbilstoši Соmenius projekta uzdevumiem un mērķiem, pievēršot uzmanību Latvijas svarīgākajiem kultūrvēsturiskajiem aspektiem un dzīves vērtībām. Projekta tikšanās programmā tika iekļauti darba semināri, skolu prezentācijas par dažādām tautas tradīcijām, amatniecību un ekskursijas.

7   8   9

 

 

 

 

 

Ciemiņiem mūsu skolas audzēkņi bija sagatavojuši ekskursiju un stāstījumu par Daugavpils Baznīckalnu. Dalībnieki Daugavpilī apmeklēja Marka Rotko mākslas centru, Daugavpils Poļu kultūras centru, ledus halli, atjaunotās vidusskolas telpas, kā arī devās ekskursijā uz Rundāli un Skrīveriem. Ekskursijas laikā nofotografētie nozīmīgākie kultūras objekti tiks iekļauti projekta ietvaros veidotajā kultūras vērtību ceļvedī. Projekta dalībniekiem bija iespēja iesaistīties dažādos kultūras un ārpusskolas pasākumos. Ciemiņi varēja uzzināt par Latvijas tradicionālajiem amatiem un piedalīties radošajās aktivitātēs: pīšanas un keramikas meistarklasē, darbnīcā "Skrīveru saldumi".

10   11   12

 

 

 

 

 

Ciemiņi aizveda līdzi floristikas meistares, KV-21 audzēknes Tatjanas Nikolajevas sagatavotos suvenīrus. Pateicamies projektā iesaistītajiem skolotājiem, audzēkņiem no grupām KV-11, KV-21, TT-21, vecākiem un audzēkņu Karinas Trofimovas (KV-21), Daigas Grosbergas (KV-21), Birutas Mūrnieces (TT-21), Alinas Baranovskas (KV-11) ģimenēm, kuras uzņēma partnerskolu skolēnus.

Nākamā projekta darba grupu tikšanās notiks Čehijā.

Informāciju sagatavoja: Ļubova Deļmuhamedova