KV-41 grupas audzēkņu „Kvalifikācijas prakses atskaite”

2014. gada 18. – 19. jūnijā tika novadīts pasākums: KV-41 grupas audzēkņu „Kvalifikācijas prakses atskaite”. Prakses laikā audzēkņi mācījās dažādās profesijās: stacijas dežurants, stacijas dežuranta operators. Darba vietas bija Daugavpils ekspluatācijas iecirkņa stacijās: Līksnā, Vabolē, Nīcgalē, Līvānos, Krustpilī, Viļānos, Rēzeknē I, Rēzeknē II.

P1011430   P1011431   P1011453

 

 

 

 

 

18. jūnijā audzēkņi nokārtoja eksāmenu Daugavpils ekspluatācijas iecirkņa komisijai, kuras sastāvā bija: Tehniskās daļas vadītājs Arkādijs Gorbuls; kustības drošības inženiere Natālija Severineca.

Visi audzēkņi nokārtoja kvalifikācijas prakses eksāmenu apmierinošā līmenī.

P1011454   P1011455   P1011457

 

 

 

 

 

Katrs KV-41 grupas audzēknis saņēma no eksāmena komisijas dokumentu: „Dzelzceļa speciālista zināšanu pārbaudes akts”, kurā ir apmācības eksāmena rezultāti.

Komisijas atzinums par zināšanu pārbaudes rezultatiem: „Darbiniekam, kurš nokārtojis zināšanu pārbaudi, tiek piešķirta dzelzceļa līniju stacijas dežuranta kvalifikācija”.

19.jūnijā mūsu skolā notika audzēkņu kvalifikācijas prakses prezentācija. Ielūgtie uz prezentāciju uzmanīgi klausījās, skatījās un uzdeva jautājumus KV-41 grupai : KV-31 grupas audzēkņi, Daugavpils ekspluatācijas iecirkņa Tehniskās daļas vadītājs A. Gorbuls; DPV nodaļas vadītājs A. Dauģerts un kvalifikācijas prakses vadītājas Valentīna Mihailova un Antonina Minčonoka.

P1011458   P1011460

 

 

 

 

 

Prezentācijas beigās uzstāšanas laikā A. Gorbuls īpašu uzmanību pievērsa tam, ka šajā gadā audzēkņi labāk sagatavojās nekā pagājušajā gadā, pateicoties specpriekšmetu skolotāju centībai. Audzēkņu prakses atskaite bija krietni augstākā līmenī.

Kvalifikācijas prakses mērķis tika sasniegts.

Informāciju sagatavoja: Valentīna Mihailova, Antonina Minčonoka