Angļu valodas nedēļas rezultāti

No 22.līdz 25. aprīlim mūsu skolā notika angļu valodas nedēļa, kura tika veltīta angļu dramaturga V.Šekspira 450. dzimšanas dienai.

Nedēļas laikā 2. kursa audzēkņi piedalījās eseju un Power Point prezentāciju konkursos par V.Šekspira dzīvi un viņa daiļradi.Vislabākās prezentācijas sagatavoja A.-M. Ribakova (KV 21), Barkovska J.(KS 21) un A.Ivanovs (AM 21).

IMG 3968   IMG 3972   IMG 3975

 

 

 

 

Eseju konkursā uzvarēja audzēkņi, kuri bija radoši un savdabīgi tēmā „ All the World’s a Stage, and Men and Women merely actors...” (V.Šekspirs).

1. vieta: J.Jevdokimovs (KV 21);

2. vieta: N.Timpere (KV 21), A.-M.Ribakova (KV 21), N.Busorgina (KS 21), V.Rubanika (TT 21);

3. vieta: S.Vaivods (TT 21).

Ar audzēkņiem strādāja angļu valodas skolotāji O.Ostrovskis, J.Plečkena un M.Vasiļevska.

Nedēļas laikā 1.kursa audzēkņi arī bija ļoti aktīvi. 28 audzēkņi ar labākiem angļu valodas zināšanām piedalījās olimpiādē.

1. vieta: V.Ogorodnikovs (EM 11);

2. vieta: D.Sidorova (KS 11), M.Zaharevskis (L 11);

3. vieta: J.Abramova (TT 11), E.Mačuks (EM 11).

Olimpiādei audzēkņus sagatavoja skolotāji S.Bičkova, L.Ivanova, O.Ostrovskis un J.Plečkena.

Zinātkāri un ieinteresēti angļu valodā pirmkursnieki piedalījās angļu valodas zināšanas konkursā „A Tip to English Knowledge Land”. Konkursa laikā audzēkņi atbildēja uz jautājumiem, minēja mīklas un rādīja angļu tradīcijas un kultūras zināšanas.

1. vieta: TT 11 grupas komanda;

2. vieta : KV 11.grupas komanda;

3. vieta: AM 11.grupas komanda.

Visu nedēļu 1. un 2. kursu audzēkņi demonstrēja savu talantu posteru konkursā „I and ENVIRONMENT”:

1. vieta: A.Bartušs(V 11), V.Karpenko (TT 21), E.Markovs, M.Vasins (L 21);

2. vieta: O.Čukrejevs (L 21), V.Kartašovs (PR 21), E.Muižnieks (L21), J.Ļahovska, J.Medvedeva, E.Krūmiņa (KS 21),I.Grigorjeva, E.Sailere (KS 11)

3. vieta: A.Gembicka (TT 11) ), Ž.Mitrofanova (FR 21), N.Pavlova, V.Valeniece(PR 21), V.Panovskis, V.Pavlovskis (EM 11).

IMG 3983   IMG 3984   IMG 3985

 

 

 

 

Paldies visiem, kuri zina un grib zināt angļu valodu!

Paldies angļu valodas skolotājiem, kuri aktīvi piedalījās Olimpiādes un konkursu organizēšanā un darbā žūrijā!

Informāciju sagatavoja: Jūlija Plečkena.