Skolotāju dienas svinīgais pasākums

Skolotājiem šī svētku diena ir iespēja apzināties savu nozīmīgo lomu pārmaiņu procesos, bet skolu vadībai, skolēniem un to vecākiem- iespēja pateikties pedagogiem par ieguldīto darbu un sirds siltumu bērnu audzināšanā.

Jau pāris nedēļas pirms svētkiem Daugavpils Profesionālās vidusskolas gaisā virmoja sajūta – būs kaut kas noslēpumains, nebijis un aizraujošs. Viss līdz pēdējam mirklim tika turēts noslēpumā. No rīta pie durvīm skolotājus sagaidīja galanti puiši un meitenes ar baloniem, visos gaiteņos savus mīļos pedagogus un ciemiņus sveica priecīgi un smaidīgi audzēkņi. Skolas parlaments parūpējās par brīnišķīgiem ziediem.

1   2   3

4   5   6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mācību nedēļas noslēgums skolā izvērtās atraktīvos un jautros Skolotāju svētkos, kas šogad noritēja kā skaists koncerts. Pirms svinīga pasākuma skolotājus zālē sagaidīja Naujenes mūzikas un mākslas skolas pūtēju orķestris – diriģents Jānis Grinbergs. Savu dvēseli caur dziesmu skolotājiem uzdāvināja vokālais ansamblis, audzēkņu trio un solo dziesmu – Linda. Ar lieliskiem muzikālajiem sveicieniem svētkos sveica Modes kolekcija un dejas. Skaļus aplausus no skolotājiem sagaidīja arī mūsu ģitārists Ilmārs.

Šajos radošas izpausmes, mūzikas, smieklu un labvēlīga humora piesātinātajos svētkos varēja just, cik ļoti skolēni mīl savus pedagogus, bet kolēģi no sirds ciena un atbalsta viens otru.

Informāciju sagatavoja: Olga Arhipova