Koučinga praktiskais seminārs Preiļos

25. un 26.aprīlī Preiļos Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci inovāciju pārneses projekta HansaVET "Mobilitāšu izmantošana uzņēmējdarbības prasmju attīstīšanai" ietvaros notika seminārs un praktiskais treniņš par koučinga metodi, tās principiem un nozīmi veiksmīgu audzēkņu prakšu nodrošināšanā.

Koučinga process, tā ir sarunu sērija, kas palīdz audzēknim pietuvoties savām potenciālajām iespējām, saprast savu lomu vai uzdevumus un uzņemties atbildību par turpmākajām darbībām. Koučs (prakses vadītājs) palīdz koučī (audzēknim- topošajam praktikantam) atrast viņa personiskos mērķu sasniegšanas ceļus un paņēmienus, attīstīt nepieciešamās iemaņas un prasmes. Koučs provocē un pavada audzēkni viņa personisko lēmumu meklēšanā, nevis risina problēmas viņa vietā.

1   2   3

 

 

 

 

 

Starpkultūru saskarsmes iemaņas prakses kontekstā, komunikācijas barjeras un to pārvarēšana, sadarbības veidošana ar prakses uzņēmumu, atbalsts audzēkņiem prakses laikā- tēmas, kurās pieredzē dalījās treneri Vita Žunda un Mareks Dombrovskis.

Seminārā piedalījās dalībnieki no Rīgas, Vidzemes un Latgales reģioniem. Projektu un ārējo sakaru nodaļas darbiniecēm Ilonai Kozlovskai un Intai Laurenai bija vienreizēja iespēja ne tikai apgūt koučinga metodi un izspēlēt dažādas lomas, bet arī dalīties pieredzē ar labas prakses piemēriem potenciālo sadarbības partneru meklēšanā.

Reti, kad nākas apmeklēt tik labu un saturīgu semināru. To veidoja profesionāla treneru komanda un jaukas savstarpējas attiecības starp semināra dalībniekiem.

Noslēgumā dalībnieki saņēma apliecību par profesionālās kvalifikācijas pilnveidi.

Informāciju sagatavoja: Inta Laurena