Apkopoti makulatūras vākšanas konkursa rezultāti

Makulatūras vākšanas konkursu „Tīrai Latvijai” rīkoja „Zaļā josta” sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru, papīrfabriku „Līgatne” un AS „Latvijas valsts meži”. Konkursa mērķis bija rosināt jauniešus rīkoties videi draudzīgi, lai saudzētu dabas resursus. Ar konkursa palīdzību tika pievērsta jauniešu uzmanība makulatūras šķirošanas nepieciešamībai un nozīmei ikdienas dzīvē, kā arī veidota izpratne, ka pareizi sašķiroti un nodoti atkritumi pārstrādei kļūst par vērtīgām izejvielām jaunu produktu ražošanā.

Konkurss Daugavpils Valsts tehnikumā norisinājās laikā no 2012.gada 12.novembra līdz 2013.gada 15.martam. Visi kopā savācām 9394 kg makulatūras.

1   2   3

 

 

 

 

 

Nominācijā „Labākais mācību korpuss”:

1.vieta- Mendeļejeva ielas mācību korpusam, 2838 kg.,

2.vieta- Strādnieku ielas mācību korpusam, 1633 kg.,

3.vieta- Varšavas ielas mācību korpusam, 1060 kg.

Nominācijā „Labākā struktūrvienība”:

1.vieta- Bibliotēkai, 3273 kg.,

2.vieta- Saimniecības nodaļai, 320 kg.,

3.vieta- Projektu un ārējo sakaru nodaļai, 270 kg.

Nominācijā „Labākā audzēkņu grupa”:

1.vieta- 3.a grupai (grupas audzinātāja Oksana Kartašova), 1252 kg.,

2.vieta- FR-11 grupai (grupas audzinātāja Lilija Sologubenko), 570 kg.,

3.vieta- V-31 grupai (grupas audzinātāja Ņina Smuļko), 538 kg.,

4.vieta- KV-41 grupai (grupas audzinātāja Natālija Karpova), 525 kg.,

5.vieta- AM-31 grupai (grupas audzinātājs Vladimirs Cvetkovs), 480 kg.

Nominācijā „Labākais audzēknis”:

1.vieta- Mairim Dobrovoļskim (3.a grupa), 400 kg.,

1.vieta- Aleksandram Azarevičam (3.a grupa), 400 kg.,

2.vieta- Denisam Gerasimovam (V-31 grupa), 300 kg.,

3.vieta- Ivaram Meinertam (V-31 grupa), 200 kg.,

3.vieta- Kasparam Jaudzemam (AM-31 grupa), 140 kg.

Maijā tiks apkopoti visi rezultāti un noteikti konkursa uzvarētāji- visvairāk makulatūras savākušās izglītības iestādes un tās, kas savākušas vislielāko makulatūras apjomu uz vienu audzēkni.

Paldies par darbam veltīto enerģiju Kazimiram Stivriņam, Birutai Japiņai, Aleksandram Sologubenko, Viktoram Jurānam un Stepanam Rakelim, kuri organizēja makulatūras vākšanu katrā no mācību korpusiem. Paldies projekta vadītājai Ilonai Kozlovskai par atsaucību un ieguldīto darbu pasākuma administrēšanā.

Informāciju sagatavoja: Inta Laurena