izlaidums-2015

 


eraf LOGO_dpv

 

 

Automobiļu diagnostikas darbnīcā iegādāts jauns mācību aprīkojums

Automobiļu diagnostikas darbnīca Varšavas ielā 21A ir profesionālās vidējās izglītības programmas „Autotransports” praktisko nodarbību bāze. Šeit atbilstoši darba tirgus prasībām šobrīd notiek kompleksa mācību aprīkojuma, iekārtu un tehnoloģiju modernizācija.

1   2   3

 

 

 

 

Lasīt tālāk ...

eraf LOGO_dpv

 

 

Dzelzceļa transporta darbnīcā uzstādīta jauna tehnoloģiska iekārta

Profesionālās vidējās izglītības programmas „Dzelzceļa transports” apguve tiek īstenota mācību korpusā Strādnieku ielā 16. Pateicoties Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta īstenošanai, šeit paredzēts pilnībā kompleksi modernizēt visas dzelzceļa transporta darbnīcas. Šobrīd uzstādīta viena no modernākajām tehnoloģiskām iekārtām - testēšanas un mērīšanas roka, kas paredzēta dažādu objektu mērīšanai un 3D modeļu veidošanai.

1   2   3

 

 

 

 

 

Lasīt tālāk ...

ligo-2015

 


KV-41 grupas audzēkņi veiksmīgi pabeidz kvalifikācijas praksi

2015. gada 11. jūnijā KV-41 grupas audzēkņi kārtoja kvalifikācijas prakses eksāmenu. Prakses laikā audzēkņi iejutās stacijas dežuranta, vagona kustības ātruma regulētāja profesiju pārstāvju lomās. Audzēkņu darba vietas bija Daugavpils ekspluatācijas iecirkņa stacijās: Krāslavā, Kraujā, Daugavpilī, Līksnā, Vabolē, Nīcgalē, Līvānos, Rēzeknē II.

DSC05582   DSC05583   DSC05685

 

 

 

 

 

Lasīt tālāk ...

Tehnikuma audzēkņi apmeklē Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeju un Latgales zoodārzu

12. jūnijā dabaszinību skolotāja T. Miglāne un latviešu valodas un literatūras skolotāja J. Dideviča novadīja mācību stundas EM-11 gr. ārpus skolas. Mācību nodarbības notika Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejā ar mērķi sekmēt kultūrvēsturiskā mantojuma un mūsdienu pieredzes apzināšanu. Audzēkņi papildināja savas zināšanas, apskatot ekspozīciju “Daugavpils novada kultūrvēsture” , “Daugavpils novada daba” , “Daugavpils ugunsdzēsības vēsture” interjera izstādi “Pagātnes reveranss”, “Ceļš uz dievnamu”, “Pa pirmatnējā cilvēka pēdām”, “Viduslaiku bruņinieki un Dinaburgas pils” , “Nauda Latvijā” u.c. Īpašu interesi izraisīja interaktīvais ceļojums pa 19. gs. Daugavpils ielām un cietoksni. Audzēkņi izrādīja zinātkāri un interesi par dzimtās puses vēsturi.

1   2   3

 

 

 

 

Lasīt tālāk ...

Konkurss mācību priekšmetā ”Kustības organizēšana un vadība”

konkurs kust_org_vad_2015Vilcienu kustības grafiks ir galvenais tehniskais elements vilcienu dispečera maiņas laikā. Bet vilcienu dispečera darba mērķis ir nodrošināt vilcienu kustības drošību ekspluatācijas iecirknī pēc kustības grafika.

KV-31 grupā notika konkurss mācību priekšmetā ”Kustības organizēšana un vadība” par tēmu: „Vilcienu kustības grafiks”. Konkursā bija uzdevumi par vilcienu kustības grafika pamatelementiem un pamatjēdzieniem. Šī tēma KV-31 grupas audzēkņiem ir ļoti aktuāla, jo IV kursā šajā priekšmetā būs jākārto kvalifikācijas eksāmens un jāgatavo kursa projekts. Tajā audzēknim jāizpilda vilcienu kustības grafiks A1 formātā.

Lasīt tālāk ...