Varšavas ielas korpuss

Viens no Daugavpils tehnikuma mācību korpusiem, kur pirms reorganizācijas 2011.gadā bija izvietojusies daļa no Latgales Transporta un sakaru tehniskās skolas, atrodas Varšavas ielā 23. Šī ēka ir vietējās nozīmes kultūras piemineklis, viens no sarkano ķieģeļu arhitektūras piemēriem, kas, turklāt, atrodas ārpus pilsētas centra. 

Varšavas ielas mācību korpuss ir renovēts 2014.gadā ERAF projekta “Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana Daugavpils Profesionālajā vidusskolā” (Nr.2013/0032/3DP/3.1.1.1.0/13/IPIA/VIAA/002) ietvaros: tika modernizēta autotransporta mācību darbnīca, atbilstoši jaunākajām prasībām aprīkotas datorklases, kā arī tika modernizētas un ierīkotas mūsdienīgas metināšanas, virpošanas un frēzēšanas darbnīcas. 

Šobrīd Varšavas ielas korpusā zināšanas apgūst topošie automehāniķi un mašīnbūves tehniķi, savukārt dažus mācību moduļus – arī dzelzceļa nozares specialitāšu izglītojamie.