Kontakti

PIKC “Daugavpils tehnikums”

Strādnieku iela 16, Daugavpils, LV-5404

Informācijai: 6543689327741511

dvt@daugvt.lv, www.daugvt.lv

Reģistrācijas numurs: 2734003068

Nodokļu maksātāja numurs: 90009625574

Norēķinu konta numurs: LV03 TREL 2150 6720 0400 0

Valsts kase, kods: TREL LV22

E-adrese

Vadība

Ingrīda Brokāne

Direktore

Oļegs Kartašovs

Direktores vietnieks izglītības jomā

Igors Ivanovs

Direktores vietnieks praktiskās apmācības jomā

Administratīvais personāls

Sandra Celmiņa

Projektu un ārējo sakaru nodaļas vadītāja

Larisa Samuilova

Mācību nodaļas vadītāja

Jeļena Dideviča

Audzināšanas darba nodaļas vadītāja

Artūrs Dauģerts

Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītājs

Andrejs Isakovs

Saimniecības nodaļas vadītājs

Anita Klopova

Galvenā grāmatvede

Vladimirs Pupels

Sporta organizators

Nadežda Stašule-Driņģe

Personāla speciāliste

Alla Oboļeviča

Juriste

Kanceleja

Ilona Zubova

Sekretāre

Ilona Isate

Lietvede

Dace Lazdiņa

Arhivāre

Mācību korpusu vadītāji

Anita Lazuko

Mendeļejeva ielas mācību korpusa nodaļas vadītāja

Andrejs Tomsons

Strādnieku un Bauskas ielas mācību korpusa nodaļas vadītājs

Larisa Samuilova

Varšavas ielas mācību korpusa nodaļas vadītāja

Mācību daļa

Dina Ļecka

Izglītības metodiķe

Anda Bernāne

Izglītības metodiķe

Jeļena Dideviča

Audzināšanas darba nodaļas vadītāja

Vladimirs Pupels

Sporta organizators

Anita Lindāne

Izglītības psihologs

Sergejs Bogatkevičs

Pedagogs karjeras konsultants

20523678

Dienesta viesnīcas

Viktors Drelings

Dienesta viesnīcu vadītājs

Dežurants

Dienesta viesnīca Bauskas ielā 23

Dežurants

Dienesta viesnīca Bauskas ielā 25

Bibliotēka

Vanda Isate

Bibliotekāre

Tehniskais personāls

Andrejs Isakovs

Saimniecības nodaļas vadītājs

Valentīna Narbute

Darba aizsardzības speciāliste

Raisa Misjura

Feldšere

Audzēkņu līdzpārvalde

Jekaterina Čornobiļa

Prezidente

Darja Luščika

Viceprezidente

Saziņai ar PIKC “Daugavpils tehnikums” datu aizsardzības speciālistu SIA “Informācijas Drošības Aģentūra” lūgums rakstīt uz dvt@daugvt.lv

Mācību korpuss 
Strādnieku ielā 16

Kā pie mums nokļūt

– 1., 2. vai 3. maršruta tramvajs līdz pieturai “Ventspils iela”

– 1., 3B, 10., 12., 20., 20A, 20B vai 23. maršruta autobuss līdz pieturai “Ventspils iela”

Mācību korpuss 
Varšavas ielā 23

Kā pie mums nokļūt

3., 3C, 19. vai 20B maršruta autobuss līdz pieturai “Miera iela” vai “Arodu iela”

Mācību korpuss 
Mendeļejeva ielā 1

Kā pie mums nokļūt

1. vai 2. maršruta tramvajs līdz pieturai “Zeļinska iela”

3. vai 20. maršruta autobuss līdz pieturai “Zeļinska iela” 

14. vai 19. maršruta autobuss līdz pieturai “Pievadķēžu rūpnīca” vai “Ķīmiskās šķiedras rūpnīca”

Mācību korpuss 
Bauskas ielā 23

Kā pie mums nokļūt

– 1., 2. vai 3. maršruta tramvajs līdz pieturai “Ventspils iela”

– 1., 3B, 10., 12., 20., 20A, 20B vai 23. maršruta autobuss līdz pieturai “Ventspils iela”

Dienesta viesnīca 
Bauskas ielā 25

Kā pie mums nokļūt

– 1., 2. vai 3. maršruta tramvajs līdz pieturai “Ventspils iela”

– 1., 3B, 10., 12., 20., 20A, 20B vai 23. maršruta autobuss līdz pieturai “Ventspils iela”

Dienesta viesnīca 
Bauskas ielā 23

Kā pie mums nokļūt

– 1., 2. vai 3. maršruta tramvajs līdz pieturai “Ventspils iela”

– 1., 3B, 10., 12., 20., 20A, 20B vai 23. maršruta autobuss līdz pieturai “Ventspils iela”