Multimediju pulciņš

Pulciņš “Pikseļu spēle” (Ludmila Lukjanska)

Spēsi: veidot skices; komponēt savu kompozīciju, apgleznot audumu un papildināt to ar citām tehnikām; darboties ar papīru; darboties ar tamboradatu; izvēlēties dekorēšanas materiālus, modelēt un izgatavot dekoratīvos elementus; izgatavot ziedu kompozīcijas.

Zināsi: kompozīcijas pamatprincipus un paņēmienus; šķiedras, auduma virsmas dizainu, trīsdimensionālus objektus, klasisko un eksperimentālo gobelēnu, digitālu audumu; kas ir origami, kolāža u.c. tehnikas; tamborēšanas paņēmienus; modes tendences dekoratīvo elementu izmantošanā, dekorēšanas materiālu īpašības un lietošanas iespējas, dekoru modelēšanas paņēmienus, dekoratīvo elementu veidus un izmantošanas iespējas, dekorēšanas tehnoloģiju; floristikas dekorēšanas materiālu īpašības un lietošanas iespējas, dekoru modelēšanas paņēmienus, dekoratīvo elementu veidus un izmantošanas iespējas, floristikas tehnoloģiju. 

Izpratīsi: korporatīvā stila nepieciešamību darba procesā; tekstilmākslas darbu pielietošanas nozīmi interjerā un tērpos; papīra veidošanas paņēmienus; darbarīkus un tehniskās shēmas; dekorēšanas nozīmi un dekorēšanas materiālu ietekmi uz dekora kvalitāti.

Varēsi iesaistīties tehnikuma pasākumu noformēšanā un piedalīties dažādos konkursos.