Karjeras atbalsts

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” specifiskais atbalsta mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs. Karjeras attīstības atbalsts – tas ir pasākumu kopums, kas ietver informācijas, karjeras izglītības un individuālo konsultāciju pieejamību izglītojamajiem karjeras mērķu noteikšanai un plānošanai, izdarot izvēli saistībā ar izglītību un darbu.

Ja kādreiz Jums rodas vēlme izpētīt savas karjeras iespējas vai sagatavoties darba intervijai, novērtēt savu piemērotību izvēlētajai profesijai, efektīvi saplānot savu dzīvi, vai arī pieņemt karjeras lēmumu, Jūs droši varat izdarīt to paši. Bet gadījumā, ja Jūs vēlaties izmantot četras smadzeņu puslodes ;), esmu gatavs Jums palīdzēt! 

PIKC “Daugavpils tehnikums”
Pedagogs karjeras konsultants
Sergejs Bogatkevičs
Strādnieku iela 16
206. kabinets
Tālr. 20523678
e-pasts: Sergejs.Bogatkevics@daugvt.lv