Izmaiņas stundu sarakstā

19.09.2019

Grupa

Stunda

Priekšmets

Kabinets

ATS-41

2,3

Nav nodarbības

ATS-41

4

Grupas audzinātāja stunda

215 S

L-31

5,6

Latviešu valoda

104 S

KV-41

1,2

Mācību prakse SBC aparātiem

Nav nodarbības

AM-41

5-10

Nav nodarbības

AMV-11

1,2

Rasēšana

221 V

AMV-11

3,4,5

Tehniskā mehānika

106 S

PRV-11

1,2

Sabiedrības un cilvēka drošība

Nav nodarbības

AM-21

7-9

Sabiedrības un cilvēka drošība

Nav nodarbības

PR-21

1,2,3,4

Matemātika

201 S

19.09.2019

Grupa

Stunda

Priekšmets

Kabinets

FR-21

5; 6; 7

Angļu valoda

214

FR-21

8

Nav nodarbības

 

 

20.09.2019

Grupa

Stunda

Priekšmets

Kabinets

AM-41

1

Grupas audzinātāja stunda

202 S

AM-41

2,3,4

Profesionālā saskarsme

216 S

AM-41

5,6

Sabiedrības un cilvēka drošība

Nav nodarbības

L-11

8,9

Sabiedrības un cilvēka drošība

Nav nodarbības

AM-11

7

Sabiedrības un cilvēka drošība

Nav nodarbības

KV-41

3-8

Nav nodarbības

ATS-41

1,2

SCB aparātu apkope un remonts

Nav nodarbības

20.09.2019

Grupa

Stundas

Priekšmets

Kabinets

TS-31

3; 4

Šūšanas un higrotermiskās apstrādes aprīkojuma sagatavošana

104

TS-41

1; 2; 5

Nav nodarbību