ESF logo_color_2017

 

 

Pasākums „Nāc mums līdzi: IT speciālists”

Lai labāk apgūtu jebkuru specialitāti, lai būtu efektīvam mācību procesā un mācību beigās kļūtu par profesionāli, audzēknim jāsaprot savas profesijas īpatnības un iespējas, izaicinājumi darbiniekam, dažādu priekšmetu nozīme viņu profesionālajā dzīvē. Kurš var labāk parādīt to topošiem profesionāļiem nekā cilvēks, kuram pazīstami karjeras kāpņu līmeņi sākot no parasta darbinieka līdz starptautiskās kompānijas direktoram?! Tāpēc 21. un 22. novembrī mūsu tehnikuma programmu „Programmēšanas tehniķis” un „Datorsistēmu tehniķis” pirmā kursa audzēkņiem (PR-11, PRV-11, DT-11) tika organizētas tikšanās ar IT kompānijas „Binitex” vadītāju Svetlanu Semeščenko.

1   2

 

 

 

 

 

Подробнее...

ESF logo_color_2017

 

 

“Nāc mums līdzi, automehāniķis!”

Decembrī un janvārī trīs mūsu automehāniķu grupas (AM-41, AMV-11 un AM-11) EFS projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsta vispārējas un profesionālās izglītības iestādes” pasākuma “Nāc mums līdzi, automehāniķis!” ietvaros apmeklēja „SCANIA Latvija” servisa centra Daugavpils nodaļu. Karjeras atbalsta pasākums bija saistīts ar iespēju iepazīt mūsdienu prasības darbiniekam, darba kultūru modernā autodarbnīcā, karjeras iespējas autoremonta nozarē, kā arī modernus paņēmienus un tehnoloģijas kravas automobiļu apkopē un remontā.

1   2   3

 

 

 

 

 

Подробнее...

NOZARES SEMINĀRS SLIEŽU CEĻA SAIMNIECĪBAS TEHNIĶIEM

2019. gada 19. februārī PIKC Daugavpils tehnikumā notika nozares seminārs sliežu ceļa saimniecības tehniķiem, kas strādā uzņēmumā “Latvijas dzelzceļš” par sliežu ceļa montieriem, brigadieriem vai ceļa meistariem. Seminārā kopumā piedalījās 13 cilvēki un skolotāja Natālija Karpova ar KV-31 grupas audzēkņiem. Semināra mērķis bija padziļināt zināšanas dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumu jomā sliežu ceļa saimniecības darbiniekiem, lai nodrošinātu vilcienu kustības drošību, veicot sliežu ceļa darbus.

DSC 0970   DSC 0971   DSC 0973

 

 

 

 

 

Подробнее...

kanons


Ēnu diena Daugavpils tehnikumā

13. februārī visā Latvijā tiek aizvadīta Ēnu diena. Ēnu diena ir pasaulē atpazīstama un atzīta Junior Achievement karjeras izglītības programma 1. – 12. klašu skolēniem, kuras laikā skolēni apmeklē kādu darba vietu un 4 – 6 stundu garumā vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu. Latvijā Ēnu diena ir biznesa izglītības biedrības Junior Achievement Latvia (JA Latvia) reģistrēta preču zīme. Veidojot sadarbību starp skolu, sabiedrību un darba vidi, Ēnu diena sekmē jauniešu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū nākotnē.

2   1   3

 

 

 

 

Подробнее...

Angļu valodas eseju konkursa rezultāti

No 2019. gada 30. janvāra līdz 10. februārim mūsu tehnikumā notika angļu valodas argumentēto eseju konkurss “The world of work is changing rapidly. Working conditions today are not the same as before and people no longer rely on taking one job for life.” Konkurss tika rīkots ar mērķi attīstīt audzēkņu radošas spējas un atkārtot gramatikas likumus un esejas rakstīšanas prasmes. Esejas rakstīšanas laikā audzēkņi izteica savu viedokli par darba tirgus aktualitātēm un prasībām.

Подробнее...

ESF logo_color_2017

 

 

Karjeras attīstības atbalsta pasākums. Darba pasaules iepazīšana. “Karjeras alternatīvas”

Ekskursija uz uzņēmumu “Lattelekom”

Pasākums notika ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, kura mērķis ir karjeras vadības prasmju attīstība.

Ekskursijas laikā dzelzceļa specialitātes audzēkņiem bija dota iespēja izpētīt darba vidi un karjeras iespējas telekomunikāciju uzņēmumā.

Подробнее...

“Biznesa kanvu izaicinājums” 2019

Divu dienu garumā no 23. līdz 24. janvārim PIKC “Liepājas Valsts tehnikums” norisinājās Latvijas profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu profesionālās meistarības konkurss “Biznesa Kanvu izaicinājums (Business Canvas Challenge)”, kurā piedalījās audzēkņi no visas Latvijas.

1   2   3

 

 

 

 

Подробнее...