Izmaiņas stundu sarakstā

Piektdiena 22.02.2019.

Grupa

Stunda

Priekšmets

Kabinets

VKV-21

5

Literatūra

209 V

PRV-11

3,4

Datoru loģika un uzbūve

314 S

PRV-11

8,9

Nav nodarbības

ATS-11

1,2

Ķīmija

Nav nodarbības

ATS-21

3,4

Datortehnika ekspluatācijas darbā

302 S

ATS-31

5,6

Matemātika

308 S

FR-21

6

Klases stunda

Nav nodarbības

KSV-11

1; 2

Nav nodarbību

KS-31

7

Klases stunda

Nav nodarbības

TT-11

1; 2

Dabaszinības

Nav nodarbību

EM-11

7; 8

Nav nodarbību

EM-21

1; 2

Nav nodarbību

EM-21

3

Literatūra

215

EM-21

4

Klases stunda

206

EM-31

Nav nodarbību