Izmaiņas stundu sarakstā

Pirmdiena 19.02.2018.

Grupa

Stunda

Priekšmets

Kabinets

L-11

1,2

Matemātika

Nav nodarbības

ATS-11

3,4

Informātika

201 V

ATS-31

1-6

Nav nodarbības

AM-11

1,2,5,6

Fizika

110 S

PR-31

7

Matemātika

Nav nodarbības

KV-31

3,4

Kustības regulēšanas sistēmas

Nav nodarbības

DT-11

8

Ķīmija (konsultācija)

403

DT-21

1; 2

Nav nodarbību(1)/angļu val.(2)

115

DT-21

3; 4

Elektrotehnika (2)/angļu val.(1)

306/214

DT-21

5; 6

Nav nodarbību(2)/angļu val.(1)

214

FR-21

6

Nav nodarbības

EM-31

7; 8

Elektroiekārtas(1)/nav nodarbību(2)

011