Izmaiņas stundu sarakstā

Trešdiena 22.10.2017.

Grupa

Stunda

Priekšmets

Kabinets

PR-41

1-5

Nav nodarbības

L-21

1,2

Literatūra

104 S

L-21

7,8

Nav nodarbības

DT-11(2)

3; 4

Nav nodarbību

DT-11

7

Konsultācija ķīmijā

403

DT-31

1; 2; 7; 8

Nav nodarbību

DT-31

5; 6

Sports

DT-41

1; 5

Nav nodarbību

DT-41

3; 4

Sports

FR-31

6

Nav nodarbības

KS-11

5; 6

Pirmā profesionālā svešvaloda

204

KS-21

5-8

Nav nodarbību

KS-31

2

Nav nodarbības

KS-31

3; 4

Matemātika

201

KS-31(2)

7; 8

Nav nodarbību

KSV-11

1; 2; 7; 8

Nav nodarbību

KSV-11

3

Komercdarbības pamati

203

TT-11

3

Dokumentu pārvaldība

113

TT-11

4

Klases stunda

203

TT-11

5; 6

Pirmā prof.svešvaloda

121/117

TT-31(1)

1; 2

Nav nodarbību