Publiskie pārskati


Publiskais pārskats DT 2017./2018. m. g.

Publiskais pārskats DT 2016./2017. m. g.

Publiskais pārskats DT 2015./2016. m. g.

Publiskais pārskats DT 2014./2015. m. g.

Publiskais pārskats DVT 2013./2014. m. g.

Publiskais pārskats DVT 2012./2013. m. g.

Publiskais pārskats DVT 2011./2012. m. g.

Publiskais pārskats 1.AVS

Publiskais pārskats LTSTS

 

DAUGAVPILS TEHNIKUMA pašvērtējuma ziņojums AKREDITĒJAMĀM IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀM


Daugavpils tehnikuma pašnovērtējuma ziņojums

Pašnovērtējuma ziņojums izglītības programmā “ Administratīvie un sekretāra pakalpojumi”

Pašnovērtējuma ziņojums izglītības programmās “ Autotransports”

Pašnovērtējuma ziņojums izglītības programmā “Datorsistēmas”

Pašnovērtējuma ziņojums izglītības programmās “Dzelzceļa pakalpojumi”

Pašnovērtējuma ziņojums izglītības programmās “Dzelzceļa transports”

Pašnovērtējuma ziņojums izglītības programmās “Enerģētika un elektrotehnika”

Pašnovērtējuma ziņojums izglītības programmā “Komerczinības”

Pašnovērtējuma ziņojums izglītības programmā “ Programmēšana”

Pašnovērtējuma ziņojums „Frizieris”

Pašnovērtējuma ziņojums izglītības programmās "Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija"

 

DAUGAVPILS VALSTS TEHNIKUMA darba plāns


DARBA PLĀNS 2018./2019. māc. g.

DARBA PLĀNS 2017./2018. māc. g.

DARBA PLĀNS 2016./2017. māc. g.

DARBA PLĀNS 2015./2016. māc. g.

DARBA PLĀNS 2014./2015. māc. g.

DARBA PLĀNS 2013./2014. māc. g.

DARBA PLĀNS 2012./2013. māc. g.

DARBA PLĀNS 2011./2012. māc. g.

Pielikumi darba plānam 2011./2012. māc.g.:

Pielikums Nr. 1

Pielikums Nr. 2

Pielikums Nr. 3

Pielikums Nr. 4

Pielikums Nr. 5

Pielikums Nr. 6

Pielikums Nr. 7

Pielikums Nr. 8

Pielikums Nr. 9

Pielikums Nr. 10

Pielikums Nr. 11

Pielikums Nr. 12

Pielikums Nr. 13

Pielikums Nr. 14

Pielikums Nr. 15

Pielikums Nr. 16

Pielikums Nr. 17

Pielikums Nr. 18

Pielikums Nr. 19

Pielikums Nr. 20

Pielikums Nr. 21

Pielikums Nr. 22

Pielikums Nr. 23