Iepirkumi

PIKC DT 2018/60 "Nekustāmo īpašumu apdrošināšana" 26.11.2018
PIKC DT 2018/59 “Nāc mums līdzi: Automehāniķis” organizēšana Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros” 26.11.2018
PIKC DT 2018/58 "Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmu tehniskā apkope, sistēmu profilakse, profesionālā apmācība" 26.11.2018
PIKC DT 2018/57 "PIKC “Daugavpils tehnikums” iekšējo un ārējo elektroiekārtu tehniskā apkalpošana, izolācijas pretestības zemējuma mērīšanas darbi" 26.11.2018
PIKC DT 2018/56 "Transportlīdzekļu apdrošināšana" 26.11.2018
PIKC DT 2018/55 “Sporta trenažieru iegāde" 13.11.2018
PIKC DT 2018/54 "Instrumentu un datoru komponenšu iegāde" 13.11.2018
PIKC DT 2018/53 “Nāc mums līdzi: IT speciālisti” organizēšana Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros” 13.11.2018
PIKC DT 2018/52 "Instrumentu ieliktņu iegāde autodarbnīcai" 07.11.2018
PIKC DT 2018/51 “PIKC “Daugavpils tehnikums” dienesta viesnīcas Bauskas ielā 25, Daugavpilī, dušu telpu remonts” 07.11.2018
PIKC DT 2018/50 "Narkoloģiskā un psihiatriskā pārbaude pirms kvalifikācijas prakses" 05.11.2018
PIKC DT 2018/49 "Veselības stāvokļa notekšana pirms kvalifikācijas prakses" 05.11.2018
PIKC DT 2018/48 "Apmācība elektrodrošībā pirms kvalifikācijas prakses" 05.11.2018
PIKC DT 2018/47 "Apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem kvalifikācijas prakses laikā" 05.11.2018
NOMAS OBJEKTA RAKSTISKĀ IZSOLE 30.10.2018
PIKC DT 2018/46 "Iekārtas S300B apkope un remonts" 22.10.2018
PIKC DT 2018/45 "PIKC “Daugavpils tehnikums” videonovērošanas sistēmas apkope un remonts" 22.10.2018
PIKC DT 2018/44 "Obligātās veselības pārbaudes veikšana PIKC “Daugavpils tehnikums” darbiniekiem" 22.10.2018
PIKC DT 2018/43 "Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Eiropas Savienības struktūrfondu projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (Nr.8.3.4.0/16/I/001) ietvaros 2018./2019. mācību gada I semestrī" 08.10.2018
PIKC DT 2018/42 "Gumijas plātņu iegāde" 08.10.2018