Iepirkumi

PIKC DT 2018/34 “Pasākuma “Gudra māja” organizēšana projekta “Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (Nr.8.3.5.0/16/I/001) ietvaros" 20.06.2018
PIKC DT 2018/33 “Kafijas pauzes organizēšana Eiropas Savienības ERASMUS+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) “Mācību mobilitāte skolu sektorā” Daugavpils tehnikuma projekta “Skolotāju profesionālā pilnveide Eiropa” (Nr. 2016-1-PL01-KA219-026661_6) ietvaro 20.06.2018
PIKC DT 2018/32 " Treniņa “Rozīnīte” organizēšana projekta “Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ( Nr.8.3.5.0/16/I/001) ietvaros" 14.06.2018
NOMAS OBJEKTA RAKSTISKĀ IZSOLE 30.05.2018
PIKC DT 2018/31 "Iekārtas (auto diagnostikas komplekta) iegāde” 25.05.2018
PIKC DT 2018/30 “Kafijas paužu organizēšana Eiropas Savienības ERASMUS+ programmas stratēģiskās partnerības projekta “Ilgtspējīga attīstība izglītība” (Nr. 2015-1-DE02-KA202-002346) rezultātu izplatīšanas semināra ietvaros” 21.05.2018
PIKC DT 2018/29 “Kafijas paužu organizēšana Eiropas Savienības ERASMUS+ programmas starpskolu stratēģiskās partnerības projekta “Mācies radoši” (Nr. 2016-1-PL01-KA219-026661_6) rezultātu izplatīšanas semināra ietvaros” 21.05.2018
PIKC DT 2018/28 “Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana starptautiskā konferences “Labās prakses piemēri ilgtspējīgas izglītības attīstībā” dalībniekiem” 24.04.2018
PIKC DT 2018/27 "Fizisko personu datu aizsardzības speciālista pakalpojumi" 24.04.2018
PIKC DT 2018/26 "Iekārtas S300B remonta darbi" 18.04.2018
PIKC DT 2018/25 "Frēzēšanas darbagalda un stimulatoru remonts" 18.04.2018
PIKC DT 2018/24 "Fizisko personu datu aizsardzības speciālista pakalpojumi" 16.04.2018
PIKC DT 2018/23 "Iespieddarbi PIKC “Daugavpils tehnikums” vajadzībām" 16.04.2018
PIKC DT 2018/22 "PIKC “Daugavpils tehnikums” darbinieku apmācība pirmās palīdzības sniegšanā" 09.04.2018
PIKC DT 2018/21 "Neregulāri pasažieru pārvadājumi" 04.04.2018
PIKC DT 2018/20 "Darba apģērbu un apavu iegāde" 19.03.2018
PIKC DT 2018/19 "Deratizācijas un dezinsekcijas pakalpojumi" 14.03.2018
PIKC DT 2018/18 "Mācību līdzekļu iegāde" 14.03.2018
PIKC DT 2018/17 "Divstatņu hidrauliskā pacēlēja un aprīkojumu iegāde" 08.03.2018
PIKC DT 2018/16 "Kafijas perkolātoru iegāde" 02.03.2018