Iepirkumi

PIKC DT 2018/23 "Iespieddarbi PIKC “Daugavpils tehnikums” vajadzībām" 16.04.2018
PIKC DT 2018/22 "PIKC “Daugavpils tehnikums” darbinieku apmācība pirmās palīdzības sniegšanā" 09.04.2018
PIKC DT 2018/21 "Neregulāri pasažieru pārvadājumi" 04.04.2018
PIKC DT 2018/20 "Darba apģērbu un apavu iegāde" 19.03.2018
PIKC DT 2018/19 "Deratizācijas un dezinsekcijas pakalpojumi" 14.03.2018
PIKC DT 2018/18 "Mācību līdzekļu iegāde" 14.03.2018
PIKC DT 2018/17 "Divstatņu hidrauliskā pacēlēja un aprīkojumu iegāde" 08.03.2018
PIKC DT 2018/16 "Kafijas perkolātoru iegāde" 02.03.2018
PIKC DT 2018/15 "Audumu un furnitūru iegāde" 21.02.2018
PIKC DT 2018/14 "PIKC "Daugavpils tehnikums" ēku tehniskās apsardzes organizēšana un nodrošināšana" 21.02.2018
PIKC DT 2018/13 "Neregulāri pasažieru pārvadājumi projektu ietvaros" 21.02.2018
PIKC DT 2018/12 "Apdrošināšana braucieniem projektu ietvaros" 21.02.2018
IKC DT 2018/11 "Energoefektivitātes noteikšana PIKC "Daugavpils tehnikums" ēkām" 21.02.2018
PIKC DT 2018/10 "Metāla iegāde" 21.02.2018
PIKC DT 2018/09 "Drukas tehnikas apkalpošana un remonts" 15.02.2018
PIKC DT 2018/08 "Datortehnikas apkalpošana un remonts" 15.02.2018
PIKC DT 2018/07 "Drukas iekārtu kasetņu uzpilde un atjaunošana" 15.02.2018
PIKC DT 2018/06 "Diskusija "Mana karjera sportā" pr ojekta "Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" (Nr.8.3.5.0/16/I/001) ietvaros" 12.02.2018
PIKC DT 2018/05 "Neregulāri pasažieru pārvadājumi" 12.02.2018
PIKC DT 2018/04 "Šujmašīnu apkalpošana un remonta pakalpojumi" 12.02.2018