Iepirkumi

PIKC DT 2018/47 "Apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem kvalifikācijas prakses laikā" 05.11.2018
NOMAS OBJEKTA RAKSTISKĀ IZSOLE 30.10.2018
PIKC DT 2018/46 "Iekārtas S300B apkope un remonts" 22.10.2018
PIKC DT 2018/45 "PIKC “Daugavpils tehnikums” videonovērošanas sistēmas apkope un remonts" 22.10.2018
PIKC DT 2018/44 "Obligātās veselības pārbaudes veikšana PIKC “Daugavpils tehnikums” darbiniekiem" 22.10.2018
PIKC DT 2018/43 "Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Eiropas Savienības struktūrfondu projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (Nr.8.3.4.0/16/I/001) ietvaros 2018./2019. mācību gada I semestrī" 08.10.2018
PIKC DT 2018/42 "Gumijas plātņu iegāde" 08.10.2018
PIKC DT 2018/41 "Autotransporta tehniskā apkope un remonts" 08.10.2018
PIKC DT 2018/40 "Neregulāri pasažieru pārvadājumi projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (Nr.8.3.5.0/16/I/001) ietvaros" 28.09.2018
PIKC DT 2018/39 "Iekārtas (benzīna un gāzes dzinēju atgāzu analizatora) iegāde” 17.09.2018
PIKC DT 2018/38 "Tīrīšanas un dezinfekcijas līdzekļu iegāde PIKC “Daugavpils tehnikums” vajadzībām" 17.09.2018
PIKC DT 2018/37 "Dvieļu un spilvenu iegāde PIKC “Daugavpils tehnikums” vajadzībām" 17.09.2018
APAKŠNOMAS OBJEKTA RAKSTISKĀ IZSOLE 03.09.2018
PIKC DT 2018/36 " Iespieddarbi PIKC “Daugavpils tehnikums” vajadzībām Eiropas Savienības Erasmus+ programmas starpskolu stratēģiskās partnerības projekta “Mācies radoši” (Nr.2016-1-PL01-KA219-026661_6) ietvaros" 20.08.2018
PIKC DT 2018/35 "Fizisko personu datu aizsardzības speciālista pakalpojumu sniegšana" 06.07.2018
PIKC DT 2018/34 “Pasākuma “Gudra māja” organizēšana projekta “Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (Nr.8.3.5.0/16/I/001) ietvaros" 20.06.2018
PIKC DT 2018/33 “Kafijas pauzes organizēšana Eiropas Savienības ERASMUS+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) “Mācību mobilitāte skolu sektorā” Daugavpils tehnikuma projekta “Skolotāju profesionālā pilnveide Eiropa” (Nr. 2016-1-PL01-KA219-026661_6) ietvaro 20.06.2018
PIKC DT 2018/32 " Treniņa “Rozīnīte” organizēšana projekta “Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ( Nr.8.3.5.0/16/I/001) ietvaros" 14.06.2018
NOMAS OBJEKTA RAKSTISKĀ IZSOLE 30.05.2018
PIKC DT 2018/31 "Iekārtas (auto diagnostikas komplekta) iegāde” 25.05.2018