Iepirkumi

PIKC DT 2018/41 "Autotransporta tehniskā apkope un remonts" 08.10.2018
PIKC DT 2018/40 "Neregulāri pasažieru pārvadājumi projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (Nr.8.3.5.0/16/I/001) ietvaros" 28.09.2018
PIKC DT 2018/39 "Iekārtas (benzīna un gāzes dzinēju atgāzu analizatora) iegāde” 17.09.2018
PIKC DT 2018/38 "Tīrīšanas un dezinfekcijas līdzekļu iegāde PIKC “Daugavpils tehnikums” vajadzībām" 17.09.2018
PIKC DT 2018/37 "Dvieļu un spilvenu iegāde PIKC “Daugavpils tehnikums” vajadzībām" 17.09.2018
APAKŠNOMAS OBJEKTA RAKSTISKĀ IZSOLE 03.09.2018
PIKC DT 2018/36 " Iespieddarbi PIKC “Daugavpils tehnikums” vajadzībām Eiropas Savienības Erasmus+ programmas starpskolu stratēģiskās partnerības projekta “Mācies radoši” (Nr.2016-1-PL01-KA219-026661_6) ietvaros" 20.08.2018
PIKC DT 2018/35 "Fizisko personu datu aizsardzības speciālista pakalpojumu sniegšana" 06.07.2018
PIKC DT 2018/34 “Pasākuma “Gudra māja” organizēšana projekta “Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (Nr.8.3.5.0/16/I/001) ietvaros" 20.06.2018
PIKC DT 2018/33 “Kafijas pauzes organizēšana Eiropas Savienības ERASMUS+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) “Mācību mobilitāte skolu sektorā” Daugavpils tehnikuma projekta “Skolotāju profesionālā pilnveide Eiropa” (Nr. 2016-1-PL01-KA219-026661_6) ietvaro 20.06.2018
PIKC DT 2018/32 " Treniņa “Rozīnīte” organizēšana projekta “Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ( Nr.8.3.5.0/16/I/001) ietvaros" 14.06.2018
NOMAS OBJEKTA RAKSTISKĀ IZSOLE 30.05.2018
PIKC DT 2018/31 "Iekārtas (auto diagnostikas komplekta) iegāde” 25.05.2018
PIKC DT 2018/30 “Kafijas paužu organizēšana Eiropas Savienības ERASMUS+ programmas stratēģiskās partnerības projekta “Ilgtspējīga attīstība izglītība” (Nr. 2015-1-DE02-KA202-002346) rezultātu izplatīšanas semināra ietvaros” 21.05.2018
PIKC DT 2018/29 “Kafijas paužu organizēšana Eiropas Savienības ERASMUS+ programmas starpskolu stratēģiskās partnerības projekta “Mācies radoši” (Nr. 2016-1-PL01-KA219-026661_6) rezultātu izplatīšanas semināra ietvaros” 21.05.2018
PIKC DT 2018/28 “Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana starptautiskā konferences “Labās prakses piemēri ilgtspējīgas izglītības attīstībā” dalībniekiem” 24.04.2018
PIKC DT 2018/27 "Fizisko personu datu aizsardzības speciālista pakalpojumi" 24.04.2018
PIKC DT 2018/26 "Iekārtas S300B remonta darbi" 18.04.2018
PIKC DT 2018/25 "Frēzēšanas darbagalda un stimulatoru remonts" 18.04.2018
PIKC DT 2018/24 "Fizisko personu datu aizsardzības speciālista pakalpojumi" 16.04.2018