PAZIŅOJUMS PAR LĪGUMU

22.12.2012.

Iepirkuma nosaukums: „Būvmateriālu iegāde”

Iepirkuma identifikācijas numurs: DVT 2013/1

Paziņojuma publicēšanas datums IUB PVS: 21.01.2013.

Paziņojums Iepirkumu uzraudzības birojā: www.iub.gov.lv

Iepirkuma priekšmets: 44111000-1 Būvmateriāli. Preces.

Piedāvājumu iesniegšanas datums: 01.02.2013. līdz plkst. 12:00

Nolikums - spiediet šeit...

PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

25.02.2013.

Iepirkuma uzvarētājs: SIA "DEPO DIY"

Lēmuma pieņemšanas datums: 22.02.2013.

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, bez PVN): Ls 19408,94.