PAZIŅOJUMS PAR TIRGUS IZPĒTI

15 .01.2019.

Iepirkuma identifikācijas numurs un nosaukums: PIKC DT 2019/2 "Degvielas iegāde "

Piedāvājumu iesniegšanas datums: 21 .01.2019. līdz plkst. 12:00.

Pretendents savu piedāvājumu iesniedz darba dienās no plkst. 09:00 līdz plkst. 16:00 PIKC "Daugavpils tehnikums" kabinetā Nr. 208, Strādnieku ielā 16, Daugavpilī. Pretendents piedāvājumu var iesniegt personīgi vai elektroniskie, vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz augstāk minētajam termiņam. Elektroniski iesniegtiem piedāvājumiem uz e-pasta adresi: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. , jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu un ar norādi: „DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU”. Pretendentu piedāvājumi, kas iesniegti pēc šī termiņa, netiek atvērti un neatvērtā veidā tiek atdoti vai nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.

Uzmanīgi pretendentiem!

Ir precizēta finanšu piedāvājuma veidlapa.

Nolikums - spiediet šeit...

PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

01.02.2019.

Lēmuma pieņemšanas datums: 21.01.2019

Iepirkuma uzvarētājs: SIA "Neste Latvija"

Līgumcena, par kuru noslēgts līgums (daļas, bez PVN): 9999.99

AS “Viada Baltija” piedāvātā kopēja cena, kas aprēķināta saskaitot kopā abu degvielas veidu cenas par vienu vienību (vienu litru), sastādīja EUR 1.933 (viens euro 933 euro centi) bez PVN.