PAZIŅOJUMS PAR PLĀNOTO LĪGUMU

17.09.2018.

Iepirkuma nosaukums: "Iekārtas (benzīna un gāzes dzinēju atgāzu analizatora) iegāde”

Iepirkuma identifikācijas numurs: PIKC DT 2018/39

Paziņojuma publicēšanas datums IUB PVS: 01.10.2018.

Paziņojums Iepirkumu uzraudzības birojā: www.iub.gov.lv

Galvenais iepirkuma priekšmets: 43800000-1. Darbnīcu aprīkojums. Preces.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 01.10.2018. līdz plkst. 12:00

Nolikums pretendentiem - spiediet šeit...

PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

08.10.2018.

Lēmuma pieņemšanas datums: 01.10.2018.

Iepirkuma uzvarētājs: SIA "HCT AUTOMOTIVE"

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, EUR bez PVN): 2430.00 EUR