PAZIŅOJUMS PAR PLĀNOTO LĪGUMU

08.03.2018.

Iepirkuma nosaukums: "Divstatņu hidrauliskā pacēlēja un aprīkojumu iegāde"

Iepirkuma identifikācijas numurs: PIKC DT 2018/17

Paziņojuma publicēšanas datums IUB PVS: 08.03.2018.

Paziņojums Iepirkumu uzraudzības birojā: www.iub.gov.lv

Galvenais iepirkuma priekšmets: 39162000-5 Izglītības iestāžu aprīkojums. Preces.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 19.03.2018. līdz plkst. 12:00

Nolikums pretendentiem - spiediet šeit...

Uzmanīgi pretendentiem!!!

Ir precizējums iepirkuma Nr. PIKC DT 2018/17 tehniskajā specifikācijā. (spiediet šeit...)

PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

12.04.2018.

Lēmuma pieņemšanas datums: 20.03.2018.

Iepirkuma uzvarētājs: SIA "HCT AUTOMOTIVE"

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, EUR bez PVN): 8370.00