PAZIŅOJUMS PAR LĪGUMU

08.07.2013.

Iepirkuma nosaukums: "Jumta remonts sporta ēkai Bauskas ielā 23"

Iepirkuma identifikācijas numurs: DVT 2013/11

Piedāvājumu iesniegšanas datums: 12.07.2013. līdz plkst. 12:00

Paredzamā līgumcena: nepārsniedz Ls 9999,00 (deviņi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit deviņi lati un 0 sant.) bez PVN.

Piedāvājumu vērtēšanas kritērijs: viszemākā kopējā cena.

Pretendenta pieteikums iepirkumam - spiediet šeit

Pretendenta finanšu piedāvājums - spiediet šeit

PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

15.07.2013.

Iepirkuma uzvarētājs: SIA "RAPIT K"

Lēmuma pieņemšanas datums: 12.07.2013.

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, bez PVN): Ls 9983,15.