PAZIŅOJUMS PAR LĪGUMU

09.04.2013.

Iepirkuma nosaukums: „Sadzīves tehnikas iepirkšana”

Iepirkuma identifikācijas numurs: DVT 2013/6

Piedāvājumu iesniegšanas datums: 15.04.2013. līdz plkst. 12:00

Paredzamā līgumcena: nepārsniedz Ls 2999,00 (divi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit deviņi lati un 0 sant.) bez PVN.

Piedāvājumu vērtēšanas kritērijs: viszemākā kopējā cena.

Pretendenta pieteikums iepirkumam - spiediet šeit

Pretendenta finanšu piedāvājums - spiediet šeit

PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

17.04.2013.

Iepirkuma uzvarētājs: SIA "Veiksme un K"

Lēmuma pieņemšanas datums: 15.04.2013.

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, bez PVN): Ls 2999,00.