PIKC DT 2022/10 “Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana ERASMUS+ projekta ietvaros”

PAZIŅOJUMS PAR TIRGUS IZPĒTI 15.03.2022. Iepirkuma identifikācijas numurs un nosaukums: PIKC DT 2022/10 “Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana ERASMUS+ projekta ietvaros” Piedāvājumu iesniegšanas datums: 22.03.2022. līdz plkst. 12:00. Piedāvājums jāiesniedz parakstīts (ar paraksttiesīgās personas parakstu), līdz noteiktajam termiņam Strādnieku ielā 16, Daugavpilī (aizlīmētajai aploksnei jābūt Read More …