Partnerība ilgtspējīgai attīstībai

No 2021. gada 27. līdz 29. septembrim Daugavpils tehnikuma 2 cilvēku darba grupa piedalījās Erasmus+ programmas profesionālās izglītības sektora projekta „Jauna pieredze maina dzīves” (Nr. 2020-1-LV01-KA116-077195) mācīšanas aktivitātē Lietuvas pilsētā Rokišķos. Pieredzes apmaiņas vizītē piedalījās skolotāji Dmitrijs Sirotko un Gaļina Minčenko. Read More …

Zinību diena profesionālās izglītības kompetences centrā “Daugavpils tehnikums”

2021. gada 1. septembrī profesionālās izglītības kompetences centrā “Daugavpils tehnikums” notika pirmajai skolas dienai veltīts svinīgais pasākums “Zinību diena”. Daugavpils tehnikuma ēkas ar prieku gaidīja skolotājus un pirmkursniekus. Šogad mācību gaitas Daugavpils tehnikumā uzsāk 220 audzēkņi. Svinīgajā pasākuma uzrunā Daugavpils tehnikuma direktore Read More …