PIKC “Daugavpils tehnikums” skolotājs piedalās VARAM seminārā “APRITES EKONOMIKA”

2021.gada 26.novembrī Daugavpils tehnikuma ekonomikas un loģistikas skolotājs piedalījās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) organizētajā seminārā par aprites ekonomikas principu ieviešanu uzņēmējdarbībā. Semināra tēma: “Biznesa ieguvumi no aprites ekonomikas”. Mūsdienu ražošanas modelis pārsvarā ir balstīts lineārajā ekonomikā, kuras Read More …

“Erudīts 2021” Smiltenes tehnikumā

2021.gada 25.novembrī PIKC “Smiltenes tehnikums” tiešsaistē pulcēja audzēkņus no 15 Latvijas profesionālajām skolām uz konkursu “Erudīts 2021”. Dalībnieki savstarpēji sacentās valodu, sociālās, pilsoniskās un kultūras izpratnes jomā, kā arī dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģiju jomā. Daugavpils tehnikuma humanitāro komandu konkursā pārstāvēja Read More …

PIKC DT 2021/27 “Transportlīdzekļu apdrošināšana”

PAZIŅOJUMS PAR TIRGUS IZPĒTI 03.12.2021. Iepirkuma identifikācijas numurs un nosaukums: PIKC DT 2021/27 “Transportlīdzekļu apdrošināšana” Piedāvājumu iesniegšanas datums: 09.12.2021. līdz plkst. 12:00. Piedāvājums jāiesniedz parakstīts, līdz noteiktajam termiņam, Strādnieku iela 16, Daugavpilī. Elektroniski iesniegtiem piedāvājumiem uz e-pasta adresi:  dvt@daugvt.lv, jābūt parakstītiem ar drošu Read More …

PIKC DT 2021/26 “Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmu tehniskā apkope, sistēmu profilakse, profesionālā apmācība”

PAZIŅOJUMS PAR TIRGUS IZPĒTI 03.12.2021. Iepirkuma identifikācijas numurs un nosaukums: PIKC DT 2021/26 “Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmu tehniskā apkope, sistēmu profilakse, profesionālā apmācība” Paredzamā līgumcena ir zemāka par EUR9999,99 (deviņi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit deviņi eiro un 99 centi) bez PVN. Piedāvājumu iesniegšanas datums: 09.12.2020. līdz Read More …

PIKC DT 2021/25 “PIKC “Daugavpils tehnikums” iekšējo un ārējo elektroiekārtu tehniskā apkalpošana, izolācijas pretestības zemējuma mērīšanas darbi”

PAZIŅOJUMS PAR TIRGUS IZPĒTI 03.12.2021. Iepirkuma identifikācijas numurs un nosaukums: PIKC DT 2021/25 “PIKC “Daugavpils tehnikums” iekšējo un ārējo elektroiekārtu tehniskā apkalpošana, izolācijas pretestības zemējuma mērīšanas darbi “ Piedāvājumu iesniegšanas datums: 09.12.2021. līdz plkst. 12:00. Paredzamā līgumcena nepārsniedz EUR 9999,99 (deviņi tūkstoši deviņi simti Read More …

PIKC DT 2021/24 “Ēku apkures un ventilācijas sistēmu tehniskā apkope, sistēmu profilakse, siltuma režīma un ventilācijas sistēmu efektivitātes regulēšana”

PAZIŅOJUMS PAR TIRGUS IZPĒTI 03.12.2021. Iepirkuma identifikācijas numurs un nosaukums: PIKC DT 2021/24 “Ēku apkures un ventilācijas sistēmu tehniskā apkope, sistēmu profilakse, siltuma režīma un ventilācijas sistēmu efektivitātes regulēšana” Paredzamā līgumcena ir zemāka par EUR 9999 ,99 (deviņi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit deviņi eiro un Read More …

PIKC “Daugavpils tehnikums” gatavojas labdarības akcijai “Tu esi mans draugs”

No 2021. gada 29. novembra līdz 14. decembrim, Adventes laika ietvaros, Daugavpils tehnikumā norisināsies labdarības akcija “Tu esi mans draugs”. Labdarības akcijas ietvaros plānots saziedot mantas Daugavpils dzīvnieku patversmes iemītnieku vajadzībām. Strādnieku ielas un Mendeļejeva ielas tehnikuma korpusos uz akcijas laiku tiks nodrošinātas Read More …

Audzēkņu tiešsaistes tikšanās ar NBS

2021.gada 15.novembrī notika Daugavpils tehnikuma audzēkņu tikšanās ar Latvijas Nacionālo Bruņoto spēku (NBS) pārstāvjiem. Tikšanās mērķis bija veicināt audzēkņu izpratni par aizsardzības nozari un karavīra dienestu, iepazīstināt sabiedrību ar vienību ikdienu un uzdevumiem, kā arī veidot karavīru saikni ar sabiedrību. Read More …

Erasmus+ KA2 projekta „ArtIn Future” partneru tikšanās Vīnē

Daugavpils tehnikums turpina īstenot Erasmus+ programmas KA2 pamatdarbības projektu „ArtIn Future” (Nr. 2020-1-DE02-KA226-VET-00813) – tā 2021.gada 18.-19.oktobrī Vīnē (Austrija) projekta partneru pārrobežu tikšanās Daugavpils tehnikumu pārstāvēja pedagogs karjeras konsultants Sergejs Bogatkevičs un vācu valodas skolotāja Jeļena Sardiko. Tikšanās laikā projekta Read More …

Daugavpils tehnikuma skolotāja stažējas uzņēmējdarbībā

No 2021. gada 11. līdz 15. oktobrim Daugavpils tehnikuma profesionālo priekšmetu skolotāja Olga Iznova Valsts izglītības satura centra ESF projekta “Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide” (Vienošanās Nr. 8.5.3.0/16/I/001) ietvaros piedalījās apmācībā “Stažēšanās uzņēmējdarbībā”. Projekta mērķis bija stažēšanās Read More …